Elektroinstalace

 - Vnější a vnitřní silnoproudé rozvody
Přípojky vn a nn včetně přeložek a vrchního vedení. Jedná se o vyhledání stávajícího vedení, provedení zemních prací a projednání se správními orgány.
 - Rozvodny a trafostanice - kompletní vybudování, přestavby, rozšíření včetně kompenzace učiníku a měření.
 - Náhradní zdroje elektrické energie - pro vybrané technologie (datová síť, zabezpeč. systémy ap.) jsou instalovány zdroje UPS, které pokrývají potřebu po přechodnou dobu do spuštění dieselagregátu. Kompletní dodávka strojovny včetně naftového hospodářství, chlazení a odhlučnění. Dále se jedná o dodávky akubaterií, např. pro nouzové osvětlení. 
 - Elektroinstalace technologické a stavební - výroba a instalace ocelových nebo plastových rozvaděčů a rozvodnic pro technologická zařízení, hlavní a podružné rozvody, osvětlení včetně venkovního. Vlastní napájecí rozvody, zásuvkové a světelné rozvody. Výpočet osvětlení ve vazbě na zrakovou pohodu a ekonomický provoz.
 - Hromosvody pasivní a aktivní - projekt, montáž a revize celé soustavy. 
Tyto silnoproudé rozvody provádíme v průmyslu, ve zdravotnických, hotelových a společenských zařízeních, obchodních domech a domovní výstavbě. Jedná se jak o rekonstrukce, tak o novou výstavbu formou komplexní dodávky včetně provádění pozáručního servisu s pohotovostní službou. 
K uvedeným činnostem zajišťujeme zpracování technické dokumentace, realizaci včetně autorského dozoru a výchozí revize.
Pro potřebu komplexnosti dodávky spolupracujeme s řadou renomovaných firem.