Elektrická požární signalizace - EPS

EPS je velmi důležitou součástí ochrany budov. Instalace EPS zajišťuje efektivní lokalizaci případného požáru a tím zabraňuje vzniku větších škod. 
Námi navrhované systémy jsou postaveny na modulárních analogových nebo digitálních ústřednách. Výběr ústředny je závislý na rozsahu a druhu objektu. Některé systémy jsou vhodnější pro ochranu kanceláří, jiné zase pro sklady nebo výrobní prostory. Pro kancelářské prostory navrhujeme systémy vybavené universálním adresovatelným soklem, který umožňuje bez zásahu do instalace pružně měnit druh detekčního čidla podle aktuálního využívání chráněného prostoru. Pro skladové prostory jsou zase velmi vhodné systémy s podporou lineárních čidel (např. Menvier ProtectoWire).
Obecně lze říci, že všechny námi používané systémy mají propracované autodiagnostické služby, které v kombinaci s nejmodernějšími 2D, 3D a 4D čidly v podstatě úplně zamezují plané poplachy a zkracují dobu potřebnou ke zjištění požáru. Autodiagnostika určuje například i nutnost vyčištění čidla nebo jeho výměnu.
Některé systémy mají zdvojené všechny řídící obvody ústředny a při zjištění závady modulu je automaticky jeho funkce předána záložnímu modulu (ústředny Schrack). Výstupní rozhraní systémů EPS v návaznosti na zjištění požáru mohou ovládat další prvky, které zamezí šíření požáru. Mohou tak ovládat protipožární dveře, dveře únikových cest, požární klapky vzduchotechniky nebo zapínat systémy pro odsávání kouře z únikových cest. Další možností je předávání stavových hlášení na operační pulty hasičského sboru.
Pro námi navrhované systémy elektronické požární signalizace používáme uvedené systémy Zettler, Schrack nebo Menvier. Podle přání zákazníka je možné použít i některé další systémy (např. Esser, Lites a pod.).