Elektronický přístupový systém - ACS

ACS je určen pro řízení pohybu osob v objektu případně i sledování pohybu osob v objektu. Systém získává informace z jednotlivých snímačů karet (kontaktní nebo bezkontaktní) umístěných u jednotlivých dveří. Pro průchod dveřmi je třeba mít příslušnou kartu případně znát ještě přístupový kód. Systém lze využít i pro vyhledávání osob v rámci budovy. Dalším využitím je možnost použít systém k evidenci docházky (píchačky) a zpracování mezd.
Čtečky karet mohou pracovat nezávisle nebo mohou být propojeny na centrální počítač. Na tomto počítači je pak možné nastavovat parametry jednotlivých čteček, přebírat údaje ze čteček o průchodu osob atd. Kartami ACS lze ovládat i automatické závory při příjezdu na parkoviště nebo je využívat v podnikové restauraci atd.
ACS lze propojit s EZS a EPS, tak aby nedošlo např. k uzavření požárních dveří v případě, že by někdo zůstal v ohroženém prostoru. Celý systém je navržen tak, že ho lze upravit podle aktuálních požadavků a potřeb zákazníka.
Systémy ACCESS slouží jak pro řízení přístupu osob do vymezených prostor s definicí časových a prostorových zón, například v rozsáhlých administrativních budovách nebo ve firemních prostorech (provozy), tak i jako doplněk systémů EZS a CCTV. Vhodně navrženým a realizovaným bezpečnostním systémem lze "automatizovat" provoz budov a provozů ve smyslu návazností systémů ACCESS na systémy EZS, EPS a CCTV. Jako součásti systému kontroly vstupu jsou používány různé druhy branek, turniketů nebo automatických dveří.