Uzavřený televizní okruh - CCTV

Systémy CCTV jsou vhodné především jako podpora klasické EZS, v některých speciálních případech však může elektronické videostřežení část úloh EZS přímo převzít. Vedle známých aplikací v obchodních domech videotechnika slouží zejména v oblasti venkovních ochran ve spojení s prostředky obvodové ochrany. Hlídací služba pak nemusí ověřovat příčinu poplachu přímo na místě, ale může pomocí automaticky zapnuté kamery a osvětlení pozorovat konkrétní prostor bez rizika ohrožení osob. 
Videosystém je další důležitou pasívní součástí ochrany budov. CCTV lze sledovat místa v budovách s největším provozem nebo největšími bezpečnostními riziky. Lze sledovat i přístupové cesty a použít celý systém jako součást perimetrické ochrany. CCTV lze použít i pro sledování a řízení technologických procesů. Komponenty systému jsou velmi závislé na vnějších podmínkách a požadavcích uživatele. Např. kamera může být umístěna jako vnitřní, nebo jako vnější ve vyhřívaném krytu, může být vybavena dálkově ovládanou polohovací hlavou. Objektiv kamery může být vybaven dálkově ovládaným transfokátorem a pro každé světelné podmínky existuje specifický objektiv. Volba objektivu a jeho umístění závisí i na umístění a intenzitě zdrojů světla (možnost přesvětlení objektivu např. vycházejícím sluncem).
Na dozorovém pracovišti je možné sledovat obraz na jednotlivých monitorech nebo cyklicky přepínat obraz z jednotlivých kamer na jeden monitor nebo signál ze 4 kamer sledovat na jednom monitoru pomocí tzv. quad jednotky. Je možné signál z jednotlivých kamer nahrávat na HDD digitálního videorekorderu s možností doby záznamu až několik dní. Je možné přenášet obraz pomocí LAN/WAN sítě nebo modemů i na vzdálená pracoviště. S obrazem lze snímat a zaznamenávat i zvuk z daného prostoru. Je možné propojit CCTV s EZS a v případě signalizace poplachu čidlem EZS automaticky přepnout obraz příslušné kamery na monitor.
Celý videosystém je možné zálohovat pro případ výpadku napájení včetně přídavného osvětlení pro zajištění vhodných světelných podmínek.