Strukturovaný kabelážní systém - SKS

Jedná se o univerzální provedení počítačové sítě, která je nezávislá na použité výpočetní technice a přenosovém protokolu, její výhody jsou: 
vysoká pružnost systému a nízké náklady při změně zapojení, transparentní a přehledné uspořádání, kombinace různých typů sítí a jejich propojení, připravenost pro použití budoucích přenosových protokolů. 
K vlastnímu rozvodu je použito 4-párového kabelu a to UTP nestíněný kroucený pár, nebo FTP stíněný kroucený pár. 
Maximální přenosová rychlost: CAT6 - 200 Mhz, CAT5 - 100 MHz, CAT4 - 20 MHz, CAT3 - 16 MHz 
V současné době jsou strukturované kabelážní systémy nejvhodnějším prostředkem pro distribuci slaboproudých signálů v rámci budovy příp. komplexu budov. Strukturovanými rozvody lze dnes na jednom typu kabelu (kroucené dvojlince) realizovat  při extrémním požadavku na flexibilitu všechny dnes používané slaboproudé aplikace - přenos dat, hlasu, videa, CTV, CCTV, EZS, EPS, STA, ACS a měření a regulace. Systémy strukturované kabeláže jsou vhodné pro instalace v rozsahu řádově několika jednotek až do několika tisíc přípojných míst při použití jednotné technologie. 
Obecně lze říci, že strukturované kabeláže jsou postaveny na topologii hvězda nebo několik propojených hvězd. To znamená, že v rámci kabelážního systému existuje centrální místo, ve kterém se pomocí přepojovacího panelu a propojovacích kabelů konfiguruje distribuce jednotlivých druhů slaboproudého signálu na patřičná přípojná místa případně do podružných přepojovacích polí. 
Největší přínos této technologie je v oblasti přenosu dat (lokálních počítačových sítí - LAN), kde při výpadku jednoho segmentu je vyřazena právě jen ta jedna stanice, která je na daném segmentu připojena. To znamená, že je tím odstraněna jedna z největších bolestí dříve používaných LAN rozvodů pomocí koaxiálního kabelu (topologie sběrnice), kde stačí zakopnout o přípojný kabel mezi datovou zásuvkou a počítačem a tím pádem vyřadit z činnosti několik dalších stanic (v některých případech i desítek stanic). Tyto poruchy se vyskytují na koaxiálních rozvodech po 2 až 3 letech provozu i bez zřejmých příčin. Ztráty způsobené těmito výpadky jsou pak daleko větší než rozdíl mezi pořizovací cenou koaxiálních rozvodů a strukturované kabeláže, zvláště při kritických aplikacích jako jsou banky, obchodní společnosti atd.
Strukturovaná kabeláž odstraňuje další obrovskou nectnost koaxiálních sítí, kterou je segmentace. U strukturovaných kabeláží je možné přesně konfigurovat, která stanice bude provozována, na jaké rychlosti sítě a zda sdíleně nebo vyhrazeně. Při očekávání nástupu aplikací náročných na šířku pásma a zaručení ochrany investic uživatele je dnešní trend budovat čistě přepínané sítě s možností použití vysokých přenosových rychlostí. Na systému strukturované kabeláže jsme dnes schopni na kroucené dvoulince zajistit přenosovou rychlost až 1,2 Gbit/s na horizontální rozvodech tzn. až k pracovní stanici. Tyto rychlosti byly ještě v létě roku 1997 vyhrazeny pouze pro páteřní rozvody a jedině na optickém vlákně.
Typy strukturovaných kabeláží je možné rozdělit na dvě skupiny - nestíněné (UTP) a stíněné (STP, FTP). Rozšíření těchto druhů je velmi závislé na regionu. V Evropě je například ve Francii 20% nestíněných a 80% stíněných instalací, v Německu poměr zhruba 1:1 
a v České republice je asi 75% instalací nestíněných a 25% stíněných.
U nás panuje obava, že stínění kabeláže může být zdrojem rušení přenášeného signálu. Z vlastních zkušeností můžeme potvrdit, že je tato obava neopodstatněná.
Společnost ELSTAV RA nabízí mimo jiné ve svém programu také variantu pro strukturovanou kabeláž - PANDUIT. Tento systém je sestaven z komponentů výrobců - kabel Belden, zásuvky Panduit, přepojovací pole Panduit. Celý systém je navržen tak, aby splňoval současné požadavky kladené na kabelážní systémy za minimální dosažitelnou cenu. V případě nástupu nových technologií může být skladba jeho komponentů ovlivněna současnou nabídkou na trhu. Na systém Panduit společnost ELSTAV RA poskytuje záruku 15 (patnáct) let.
Výkonnost a spolehlivost není u datových přenosů závislá pouze na typu kabeláže, ale i na použitých aktivních prvcích LAN (WAN). Naše společnost nabízí výrobky pokrývající celé výkonnostní a cenové spektrum trhu. 
V současné době jsou nejžádanější aktivní prvky CISCO a 3Com a zvláště řada stohovatelných komponentů. Tato řada obsahuje rozbočovače s rychlostí 100 Mbit/s s možností segmantace (Super Stack 3 base line), a přepínače s automatickým rozpoznáváním rychlosti na portu 10/100 Mbit/s (Super Stack III Switch 3300). A následná řada schwitchu Supur Stack 3 4900. Do přepínačů lze nainstalovat přídavné moduly pro 100Base (optika i TP), FDDI, ATM i Gigabit Ethernet. Všechny komponenty jsou řiditelné pomocí SW balíku 3Com Transcend případně původním českým SW Andromeda. Aktivní prvky 3Com poskytují velmi slušný poměr cena/výkon.
Pro kritické aplikace, kde je zákazníkem vyžadována nekompromisní spolehlivost, bezpečnost a maximální výkon doporučují naši specialisté prvky komunikačního giganta, společnosti Cisco. Tato společnost se zaměřila na aktivní prvky sítí nejvyšší kategorie a do oblasti komponentů nižších kategorií spadá pouze velmi malá část výrobků. V nejvyšší kategorii dominují prvky kombinující aktivní ATM switching s vysokorychlostními sběrnicemi pro Fast Ethernet nebo Token Ring a možností směrování. Nedávno přibyl do rodiny aktivních prvků Cisco i Gigabit Ethernet přepínač. Protože routery Cisco jsou dnes v podstatě standardem, je i většina námi instalovaných routerů právě této značky. Je velmi těžké popisovat přednosti produktů Cisco, protože všechny jsou velmi zajímavé a jejich katalog má asi 1000 stran. Je možné pouze dodat, že se bude asi velmi těžko hledat segment trhu datových přenosů, pro který by neexistoval výrobek se značkou Cisco.
Relativní novinkou a doufáme, že i milým překvapením na českém trhu jsou i aktivní prvky Alcatel. Tato společnost, kterou známe spíše z jiných oblastí komunikačních systémů, představila novou řadu svých aktivních prvků pro přenos dat v podstatě všech kategorií. Tyto prvky by měly poskytovat rozsah a úroveň služeb jako prvky Cisco, ale za cenu, která se má blížit cenám výrobků 3Com. 
V rámci instalací datových sítí nabízíme samozřejmě i prostředky pro řízení a monitorování stavu sítě. K těmto prostředkům mohou patřit RMON sondy jednotlivých výše uvedených výrobců aktivních prvků (v případě, že nejsou již přímo součástí aktivního prvku) a firemní software pro řízení sítě (3Com Trancend, Cisco Works a další). 
V rámci poskytování komplexních služeb zákazníkům můžeme zajistit správu sítě našimi specialisty. V současné době je takováto správa zajišťována dvěma způsoby:
 - náš síťový specialista dochází ve stanovených intervalech na pracoviště zákazníka a provádí přímo na místě analýzu provozu a stavu sítě
 - správa sítě je realizována na dálku pomocí modemu a ve stanovených intervalech jsou zákazníkovi předávány písemné zprávy o provozu a stavu sítě
S ohledem na obrovskou expanzi technologie Internetu vystupuje do popředí otázka bezpečnosti datových sítí. Pro tyto případy nabízíme systémy ochrany sítí.
Podle všeobecně uznávaných kriterií je v současnosti asi nejlepším takovýmto systémem Firewall-1 od izraelské sw firmy CheckPoint Technologies. Firewall-1 je komplexní balík zahrnující kompletní ochranu sítí a sledování a řízení bezpečnosti datových sítí.
Dalším a velmi zajímavě řešeným produktem je firewall PIX společnosti Cisco. Tento firewall je řešen jako kombinace hardwarové a softwarové ochrany sítě.