Speciální slaboproudé systémy

 - STA - společná televizní anténa (rozvody SAT a TV signálu)
 - JČ - systém jednotného času
 - Místní rozhlas, požární evakuační rozhlas
 - Dorozumívací systémy

 - Domácí telefony a videotelefony 

STA - společná televizní anténa (rozvody SAT a TV signálu)
Standardní videoaplikací je distribuce televizního signálu po budově. TV signál je získáván ze satelitní soupravy pro příjem z jedné nebo několika družic, standardní antény pro příjem pozemního vysílání nebo z kabelové televize. Je možná i kombinace několika zdrojů.
Pro výstavbu anténních rozvodů používáme technologie nadnárodních koncernů Grundig, Spaun.

JČ - systém jednotného času, školní zvonky 
Jedná se o školní a podobné systémy jednotného času řízené matečními hodinami s možností řízeného spínání zvonků, světel, reklam atd. Pro dodávky používáme sortiment Pragotron. 
Ozvučení budov, rozhlasové ústředny 
Instalujeme ozvučení budov ze sortimentu domácích i zahraničních výrobců jako např.: Dynacord, SEAK, TVM. 
 

Jedná se o komunikační systémy pro nemocnice, ústavy soc. péče a pod., kde je nutno zabezpečit trvalou komunikaci s pacientam nebo jeho dozor. Dodáváme např. systém MediCall MDC V01 A, B, S. 
 
Jsou to jednoduché nebo stavebnicové soustavy domácích telefonů nebo videotelefonů určené pro spojení mezi uživatelem objektu a návštěvníkem u vchodu a pod. Dodáváme např. systémy Videoman, Fermax a BPT. 
Díky bouřlivému rozvoji technologií jsou dnes moderní budovy vybaveny složitými a navzájem spolupracujícími systémy, které zajišťují jejich provoz a funkci. Tyto systémy jsou v rámci budovy v podstatě všudypřítomné, ale jejich přítomnost si vlastně ani neuvědomujeme a považujeme je za samozřejmé. Dá se říci, že budovy mají svoji vlastní inteligenci. Díky zvyšující se složitosti takovýchto systémů je nezbytně nutné, aby je navrhovaly a instalovaly firmy, které sledují vývoj technologie a jsou tuto technologii schopné správně použít v projektu, správně ji nainstalovat a spravovat. Ačkoli se slaboproudý systém budovy jeví jako celek, musí ho navrhovat několik specialistů ve vzájemné spolupráci tak, aby celek byl plně funkční a plně vyhovoval požadavkům zákazníka. Velmi důležitou skutečností, která ovlivňuje návrh a projekt systému jsou zkušenosti, které se získávají při realizaci systému, kde se často ukáže, že představy zákazníka a projektanta jsou nereálné ať už technicky nebo finančně. Tyto problémy se vyskytují převážně u projektů vytvořených projekčními kancelářemi, které nemají právě onu potřebnou zpětnou vazbu z realizace systému. 
Společnost Micos, která poskytuje komplexní služby v oblasti elektro rozvodů od konzultace, přes projekt a realizaci, až po servisní služby,  díky zkušenostem svých specialistů dokáže navrhnout systémy, které jsou navrženy přímo “na míru” a dokáže se vyvarovat výše zmíněným problémům. Díky velkým zkušenostem je u systémů navržených a realizovaných naší společností optimální poměr cena/užitné vlastnosti při použití nejmodernějších technologií.

Novou možností je pořádání videokonferencí, kde je zvukový signál a videosignál distribuován na několik dalších libovolně vzdálených lokalit pomocí video switchů. Tento způsob konferencí umožňuje pořádat porady rozsáhlých podniků bez časových ztrát na cestu. Je možné přenášet obraz z operace i s komentářem operatéra do vzdáleného přednáškového sálu.